อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งการอพยพสัตว์ไปพื้นที่สูง จัดหาอาหาร หญ้า เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม