ไทยประสบความสำเร็จเปิดตลาดไก่สดไปยังเกาหลีใต้ ส่งออกล็อตแรก เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์