สัตว์ปีกป่วยตาย ควรทำอย่างไร

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

สัตว์ปีกป่วยตาย ควรทำอย่างไร