458468

ถ้าคุณรักในการทำอาหาร มั่นใจในฝีมือในการทำอาหาร ขอเชิญร่วม แข่งขันทำอาหารจากไก่ฮ่องสอน เมนู “อุ๊บไก่ฮ่องสอน” ชิงเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลส่งได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
  2. สมัครออนไลน์ > https://docs.google.com/forms/d/1p0W19n4Z1qYC71S6t4Fotz600tY3w6al4fynetEgHso/viewform?edit_requested=true

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ทางเพจ Facebook : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์และแจ้งทางโทรศัพท์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

**หมายเหตุ!! ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น

 จัดโดย :

  • กรมปศุสัตว์
  • สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สาขาภาคเหนือ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแมฮ่องสอน และ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์