Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรม "ปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี"
ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรม "ปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 15:25 น.

25560605 1เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2556  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จของงาน รอบที่ 2/2556 หลูกสูตร "คนปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลชัยภูมิ อ่านรายละเอียด