Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี
อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:53 น.

25560718 1วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556 ณ เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงเขตที่ 1 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด