Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน
สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:32 น.

25561107 2

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน (งบจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๕๗) โดยมีนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ให้เกี่ยรติเป็นประธานการประชุม และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ่านรายละเอียด

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:35 น.