Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณปวีณา ศรีลาศักดิ์   
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 15:29 น.

alt วันที่ 16 สิงหาคม  2553  หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ณ ม.8 บ้านเขาน้อย  ต.สะกอม  อ.เทพา  จ.สงขลา  อ่านรายละเอียด