Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.6 ร่วมตรวจรับรองการจัดการด้ารความปลอกภัยทางชีวภาพ ( Per Audit) ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ จ.เพชรบูรณ์
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมตรวจรับรองการจัดการด้ารความปลอกภัยทางชีวภาพ ( Per Audit) ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ ของ บมจ.บางกอกแร้นช์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.8 จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม อำเภอพะโต๊ะ
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน  2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8 ประจำปีงบฯ 2558
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BIG CLEANING DAY (30-06-58) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต "โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อสร้างรายได้ใหม่"
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯยโสธร จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ยโสธร เก็บตัวอย่างซีรัมฯ ฟาร์มปรับระบบการเลี้ยงสุกร
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย และเจ้าหน้าที่ เก็บตัวอย่างซีรัมสุกรแม่พันธุ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ยโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการยามพี่ยามน้อง อ.เลิงนกทา
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ โครงการหน่วยแพทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ยโสธร ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดยโสธร
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

June 2015
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.