Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จับกุมโรงฆ่าเถื่อน
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายสุพล จันทโคตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อน
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจโรงงานเพื่อประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ ณ ประเทศเบลเยี่ยม
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
นายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสายญาติ สินนาค นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นางวีรวัลย์ ราศรีดี นักวิชาการสัตวบาล กองควบคุมอาหารสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Mapที่จังหวัดชัยภูมิ
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ออกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเชิญชวนผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 อ.คำเขื่อนแก้ว
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ คำเขื่อนแก้วและเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฝังไมโครชิพ เจาะเลือดกระบือส่งทดสอบโรค อ.เลิงนกทา
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฝังไมโครชิพกระบือและประชุมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ อ.ค้อวัง
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการฝังไมโครชิพในกระบือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก อ.ไทยเจริญ
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ออกปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ,... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc