Home

 

รูปภาพ
ปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนนทบุรี
พุธ, 28 มกราคม 2015
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ และองค์กรการกุศล Soidog... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศอ.บางบัวทอง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
พุธ, 28 มกราคม 2015
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.55 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเลี้ยงไก่ ส่งกลิ่น เสียง รบกวน ที่หมู่ 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศอ.บางใหญ่ ชี้แจงผู้ประกอบการขายไก่สดเรื่องเชื้ออหิวาต์เทียมมีอยู่ในเลือดไก่
พุธ, 28 มกราคม 2015
วันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดกลางบางใหญ่,ตลาดเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอบางใหญ่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศอ.บางใหญ่ ตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์
พุธ, 28 มกราคม 2015
วันที่ 9, 13,16 มกราคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ออกปฏิบัติงานการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ประจำปี 2558 จำนวน 25 ร้าน     อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
สนง.ปศอ.บางบัวทอง ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์
พุธ, 28 มกราคม 2015
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้ออกตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีก(ไก่) ผู้บริโภคสัตว์ปีและโรงฆ่าสัตว์ปีก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมเกษตรกรหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แพะ
พุธ, 28 มกราคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดฝีกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แพะ"... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3