Home

 

25571216 1

รูปภาพ
ตลาดนัดเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ภาพรวมตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 58"
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันเหล่าการชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อ.เมืองน่าน
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน และส่วนราชการต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมเกษตรกร หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้กำหนดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมโครงการ smart farmer อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร่าฮิลล์ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายอุทัย โสภกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จ.นราธิวาส
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายชาตรี  จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายฉลองรัฐ  จันทร์ส่งแก้วปศุสัตว์อำเภอตากใบ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาสู่ Smart Farmer
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสู่ Smart Farmer  หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุน... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3