Home

 

 

25580422 3

25580805 1

25580918 1

 

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศข.9 ติดตามการทำลายเนื้อเถื่อนผิดกฎหมาย ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
วันที่ 17-18 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์ปีก
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์ปีก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูและนายเลิศรัตนชัย ผุยคำสิงห์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช “ส่งมอบปัจจัยการผลิต อาหารไก่ไข่ ร.ร. ตชด.”
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต (อาหารไก่ไข่ จำนวน 36 กระสอบ)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อ.บางบัวทอง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบัวทอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อ.บางบัวทอง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับตำบล
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น.ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง รับทราบการนำเสนอโครงการของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต. th ntr