Home
รูปภาพ
นครศรีฯ ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 นายสัตวแพทย์เมษยน ชีวะเสรีชล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนา GAHP นั้น สำคัญไฉน?
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่อง Good Animal Husbandry Practices (GAHP)นั้นสำคัญไฉน? ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ คสช. อย.ร่วมจับกุมโรงงานผลิตยาสัตว์เถื่อน
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สนธิกำลังตำรวจ ทหาร นำทีมชุดเฉพาะกิจฯ  สารวัตรกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557โดย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2557
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สพส.
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สพส. เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดอบรม เรื่อง “ การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 ”
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 72 ปี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2557
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1... อ่านเพิ่มเติม...

 

new72year

รูปภาพ
อบรมโครงการอาหารศึกษา(Food Education)หลักสูตร“เยาวชนเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค”รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการอาหารศึกษา (Food Education) หลักสูตร “เยาวชนเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมโครงการอาหารศึกษา (Food Education) หลักสูตร “เยาวชนเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค” รร.ทุ่งสง
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศิริพงษ์ พลศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมโครงการอาหารศึกษา (Food Education) หลักสูตร “เยาวชนเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค” รร.จรัสพิชากรอาชีวศึกษา
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการอาหารศึกษา (Food Education) หลักสูตร “เยาวชนเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมสร้างค่านิยมให้ประชาชนในชาติ จ.เลย
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางคืนความสุขให้คนในชาติ นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมสร้างค่านิยมให้ประชาชนในชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รับมอบเงินบริจาคโครงการ ธคก. จ.เลย
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดของส่วนราชการ/นายอำเภอ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2557 และรับมอบเงินบริจาค... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 4 ประชุมคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมในพื้นที่รับ ผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant