Home
25580828 122

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

สรุปข้อสั่งการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25580422 3

25580805 1 

25580813 1

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558
อังคาร, 01 กันยายน 2015
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มอบท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
อังคาร, 01 กันยายน 2015
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมติดตามงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
อังคาร, 01 กันยายน 2015
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติฯ
อังคาร, 01 กันยายน 2015
นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมนำบุหรี่ของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้ว ทำลายตามระเบียบกรมสรรพสามิต
อังคาร, 01 กันยายน 2015
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดยนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนาปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศอ.เกษตรวิสัย ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำนาเชิงอุตสาหกรรมนาแปลงใหญ่
อังคาร, 01 กันยายน 2015
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต. th ntr