Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอกงหรา ได้ร่วมงานโครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุจิตร เรืองเรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
DLD KM AWARD 2016
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
รูปภาพ
มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณและพิธีมอบรางวัล ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณและพิธีมอบรางวัล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธึเปิดงาน มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ สะอาด ปลอดภัย
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธึเปิดงาน มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ สะอาด ปลอดภัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประกวด โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดการประกวด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานตามนโยบาย
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานคามนโยบายด้านมาตรฐานความ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559