Home

 

new72year

รูปภาพ
ปศจ.น่าน จัดชุดเฉพาะกิจ ออกพื้นที่อำเภอนาหมื่น
พุธ, 03 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 77 คน นำโดย ท่านอาจารย์ ดร. อารีรัตน์ ลุนผา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย
พุธ, 17 กันยายน 2014
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 100... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี
พุธ, 17 กันยายน 2014
วันที่ 17 กันยายน 2557 นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการด้านปศสุัตว์ งาน"วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์"
พุธ, 17 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายณรงค์ แก้วเฉย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบป้ายและใบรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)
พุธ, 17 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ สะอาด(เขียงสะอาด)
พุธ, 17 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายไสวเขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ติดตามงานโครงการพื้นทีเฉพาะ
พุธ, 17 กันยายน 2014
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2557 นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายศิริยานนท์ ดอกผึ้ง... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant