Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจห้องเย็น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ชุดเฉพาะกิจ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.เลิงนกทา
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.เลิงนกทา
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ร่วมประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.คำเขื่อนแก้ว
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 27 สิงหาคม 2559  นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.ป่าติ้ว
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ร่วมกับเกษตรอำเภอป่าติ้ว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เข้าตรวจติดตาม กลุ่มไก่ไข่อินทรีย์ อ.ป่าติ้ว
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.คำเขื่อนแก้ว
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 27 สิงหาคม 2559  นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc