Home

25580224 1

25580324 1

รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร จ.ปราจีนบุรี
พุธ, 25 มีนาคม 2015
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.00 น. – 04.00... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปราจีนบุรี
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดแมวโคราช ปี 2558
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์จัดอบรม GMP โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมไข่ และน้ำนมดิบ
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผ.อ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 9 ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ดีกรมปศุสัตว์
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ดีกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มเกษตรเครือข่ายฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียรใหญ่ ปากพนัง และหัวไทร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พัทลุงร่วมนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตรวจสอบถ้ำรังนก
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายสมมิตร ถาวรวงศ์ และนายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Adminstration of Quality Supervision... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พัทลุง ร่วมประชุมชี้แจงในการตรวจสอบระบบการผลิตรังนกเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายสมมิตร ถาวรวงศ์ และนายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ จังหวัดระยอง
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จังหวัดระยอง
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ รุ่นที่ 1 จังหวัดระยอง
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580316 4

 

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3