Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอกงหรา ได้ร่วมงานโครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุจิตร เรืองเรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหาร บังคับใช้กฏฆมาย พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหารบังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
รูปภาพ
เจาะเลือดแพะตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์ อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่บริการเพื่อเจาะเลือดแพะของเกษตรกร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กำหนดประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 /2559
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กำหนดประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 /2559 โดยมี นายสามารถ ประสิทธิ์ผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุม ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส จังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
วันที่ 28 เมษายน 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอปรับโครงสร้างกรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 และนายอานันท์  เทพทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร จังหวัดพิษณุโลก
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
วันที่ 29 เมษายน 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  โดย นายสัตวแพทย์ วัฒน์วิทย์  นายต้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นายหะสัน ปัตนกุล ปศูสัตว์อำเภอมายอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3