Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดประชุม PMQA
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดประชุม PMQA PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 15:28 น.

altเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เพื่อให้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งปฏิบัติราชการให้บังเกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด อ่านรายละเอียด