Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามการดำเนินโครงการศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามการดำเนินโครงการศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:54 น.

25540729 1วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 นายวิญญู  ทองสกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามโครงการศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ปลา ปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงฯ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด