Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:47 น.

25540729 1จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าชาย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าชาย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ครบ 59 พรรษา ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูและพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ตลอดมา อ่านรายละเอียด