Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพฯ ทางน้ำ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจับกุมช้างเร่ร่อนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพฯ ทางน้ำ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจับกุมช้างเร่ร่อนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณปวีณา ศรีลาศักดิ์   
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2010 เวลา 16:09 น.

altการดำเนินการช่วยเหลือช้างที่ถูกนำมาเร่ร่อนขายอ้อยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผิดกฎหมาย อาจทำให้ช้างติดเชื้อโรคระบาดสัตว์ที่ร้ายแรง และ เป็นพาหะของโรคระบาดได้ และการนำช้างมาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านมลภาวะทางอากาศ อ่านรายละเอียด