Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ (นายราชันย์ ภุมมะภูติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ (นายราชันย์ ภุมมะภูติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณปวีณา ศรีลาศักดิ์   
วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 11:00 น.

altเมื่อ 6-7 มกราคม 2553 ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ (นายราชันย์ ภุมมะภูติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมาพร้อมติดตามความคืบหน้างานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี 2553 จากฝ่ายสถานที่(ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา)  อ่านรายละเอียด