Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ คณะ ฯพณฯ องคมนตรีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
คณะ ฯพณฯ องคมนตรีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 15:48 น.

25550423 1จากการเปิดเผยของ นายวชิระ แชวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง ว่าเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เกี่ยวกับการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ของคณะ ฯพณฯ องคมนตรีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข และนายโกวิท เพ่งพานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระยอง(พืชสวน) อ่านรายละเอียด