Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ (วันที่ยื่นเอกสารประมูล 6 สิงหาคม 2555)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ (วันที่ยื่นเอกสารประมูล 6 สิงหาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:32 น.

เลขที่ประกาศ -
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องสอบราคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2555
วันที่ซื้อเอกสารประมูล 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2555
วันที่ยื่นเอกสารประมูล 6 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันที่เสนอราคา 7 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด