Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 e-17/2555 (สทช.) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเตาเผาขยะพิษ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 28 - 31 สิงหาคม 2555)
e-17/2555 (สทช.) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเตาเผาขยะพิษ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 28 - 31 สิงหาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 09:21 น.

เลขที่ประกาศ e-17/2555 (สทช.)
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเตาเผาขยะพิษ
วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2555
วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 28 - 31 สิงหาคม 2555
วันที่เปิดซอง 19 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 13:06 น.