Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จม.2/2555 (สคบ./พ) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อรับจ้างทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 25 กันยายน 2555 - 4 ตุลาคม 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 827
2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 13 - 24 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 1137
3 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 13 - 24 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 1084
4 ยกเลิกประกวดราคา e-20/2555 กองคลัง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ซื้อเอกสารประมูล 5 - 11 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 1014
5 ขต (สพพ.) 57/2555 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา ขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา (สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 939
6 ขต.71/2555 ศูนย์วิจัยน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา (สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 801
7 e-21/2555 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ซื้อเอกสารประมูล 17 - 20 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 824
8 วด.9/2555 (สพส.) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 12 - 24 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 771
9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 12 - 24 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 873
10 สพพ.4/2555 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Breeding) (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 4 - 14 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 947
11 จม.20/2555 (สทช.) สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง(วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 7 - 17 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 1021
12 จม.19/2555 (สทช.) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวน 2 อาคาร (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 5 - 17 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 842
13 ด่านกักสัตว์เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 29 สิงหาคม 2555 - 11 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 803
14 จม.1/2555 (สลก.) สำนักงานเลขานุการ สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ต้นไม้ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 5 - 17 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 936
15 e-20/2555 กองคลัง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ซื้อเอกสารประมูล 5 - 11 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 981
16 กองแผนงาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 823
17 ขต (สพพ.) 56 / 2555 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย ขายทอดตลาดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา จำนวน 25 ตัว(วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 31 สิงหาคม - 18 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 942
18 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทอาหารสัตว์ จำนวน 1 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 31 สิงหาคม - 13 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 811
19 e-19/2555 กรมปศุสัตว์ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ(วันที่รับเอกสารสอบราคา 4 - 7 กันยายน 2555) คุณมณฑิชา นาควานิช 860
20 กองแผนงาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 29 สิงหาคม 2555 - 12 กันยายน 2555) คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 983
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19