พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๖ ปรับปรุงเมื่อ>> ธ.ค. 56
หมู่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โทร/โทรสาร056-510-917  E-mail >>trut_uta@dld.go.th

 

ข้อมูลองค์กร

อัตรากำลัง

งาน/โครงการ

บทความ/งานวิจัย

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติ/รายงาน

แผนที่การเดินทาง

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ศูนย์

แบบฟอร์ม

เกษตรอินทรีย์
 
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และฯ
เว็บไซต์ปศุสัตว์เขต6
จังหวัดอุทัยธานี
กรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
เช็คเมล์กรมปศุสัตว์
 
 
 

 

 

 

นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๖

ภูมิทัศน์ศูนย์ฯ
คณะทำงานด้าน IT
ติดต่อWebmaster
Best view :1024x768 pixels:IE6+
Text size:medium
 
เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
<<รายละเอียด>>
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม 
ในงาน"มหกรรมอาชีพโคเนื้อพิษณุโลก
" ณ  จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 25 มีนาคม  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม

  นายสมชายอนุตรชัชวาลย์ ผอ.ศูนย์ฯ จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  
รายละเอียดเพิ่มเติม

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมโครงการ
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" ที่ อ.หนองขาหย่าง  
ในวันที่ 20 มีนาคม  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม 
ในงานเทศกาล"
มะลิขาวสะพรั่ง ฝรั่งอร่อย"  จังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 19 มีนาคม  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
 ด้านการเงิน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6
 ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์บริโภคนม 
ในงาน"
สักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด"  จังหวัดสุโขทัย
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์ ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  
ได้เข้าร่วมโครงการ"เครือข่ายเข้มข้น  สหกรณ์เข้มแข็ง"                                                            ณ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์จำกัด  อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี                                             ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมโครงการ
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" ที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
 "โครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ปีงบประมาณ 2557" 
ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์บริโภคนม 
ในงาน"
ประกวดโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 9 ปี 2557" 
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมโครงการ
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" ที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ในวันที่ 23 มกราคม 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมประชุม
"ระเบียบวาระการตรวจราชการ" ในวันที่ 22 มกราคม 2557
ของนายธีระ อนันต์วรปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
 ภายใน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2557 
ในวันที่ 16-17 มกราคม 2557
ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พิษณุโลก  ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก
 รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมจัดกิจกรรม
 ในงาน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557"
ในวันที่ 11 มกราคม 2557
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ม.2 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี
 รายละเอียดเพิ่มเติม
  โครงกาลลูกพระดาบสได้มาเยี่ยมชมโครงการ"ไก่ประดู่แสมดำ"
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่แสมดำ
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมจัดนิทรรศการไก่แสมดำ
 ในงาน"เทศกาลควายไทย"
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ณ ลานเอนกประสงค์สามแยกวัดสิงห์ ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง  จ.อุทัยธานี
 รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมงาน
"มหกรรมวิชาการปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1"
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมโครงการ
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" ที่ อ.ห้วยคต
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมการประชุม
เรื่อง"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ"

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมจัดนิทรรศการไก่แสมดำ ในโครงการ"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"
ณ ลานเอนกประสงค์สามแยกวัดสิงห์ ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง  จ.อุทัยธานี
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

  กิจกรรมพัฒนาวัดและถวายภัตราหารเพลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
 ณ วัดหนองเข้ ม.12 ต.ไผ่เขียว  อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี                                              
ในวันที่  19 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"สัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ" ที่ อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี
 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้จัดการประชุมสัมมนาเกษตรกร
 เรื่อง"การสร้างเครือข่ายการเลี้ยงควายแบบยั่งยืน"

 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ปี 2557  
ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายโคเนื้อเชิงธุรกิจ  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ปี 2557  
 ในวันที่ 2-4 ธันวาคม  2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
มหกรรมวิทยาการปศุสัตว์นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6
 ได้เข้าร่วม 
จัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและให้ความรู้แก่เกษตรกร
 ในงาน"มหกรรมวิทยาการปศุสัตว์"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ประจำตำบลดอนกลอย  อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี  
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การเลี้ยงและการสร้างเครือข่ายไก่พื้นเมือง ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ประจำตำบลดอนกลอย  อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี  
 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6  ได้เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ที่ อ.หนองฉาง  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาวัดและถวายภัตราหารเพลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 
 ณ วัดโค้งตาคลี  อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี 
 ในวันที่  20 พฤศจิกายน 2556  
รายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2556  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6 ได้เข้าร่วมงานการประกวดไก่ชนพ่อขุนบางกลางท่าว  รายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ผอ.สสส.ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ  และมอบนโยบาย  รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาวัดและถวายภัตราหารเพลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดเขาหิน  ม.6  ต.บ่อยาง  อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี  ในวันที่  31  ตุลาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมประจำเดือน  ตุลาคม  ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2556  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๖ ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน  อ.ทัพทัน  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความดีถวายในหลวง กิจกรรมทำบุญ 9 วัด รายละเอียดเพิ่มเติม 

่มูลนิธิพระดาบส และ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมไก่แสมดำ รายละเอียดเพิ่มเติม 

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการ การใช้แรงงานสัตว์ และไบโแก๊ส ณ ศูนย์วิจัยฯเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม 

ปศุสัตว์เขตจ 6 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการแพะและเครือข่ายไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
มีต่อ>หน้า 1 2 3 4 5 6 7
>>รายงานประจำเดือน
>>ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
มีต่อ>
>>แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการทั่วไป
>>แบบฟอร์มสมัครคนงานจ้างเหมา
ข่าวประชาสัมพันธ