ข้อมูลสถิติ :หน้านี้ถูกเปิดอ่านรวมทั้งหมด : 171 ครั้ง /ภาพและข่าว โดย :เวปมาสเตอร์

          จดหมายข่าวปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจในจดหมายข่าว "แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ในบ้านเรามีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อกันมาก  เนื่องจากมีการจัดการดูแลง่าย  ใช้พื้นที่น้อย  ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบราคาเป็นเนื้อต่อกิโลกรัมกับสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น และตลาดมีความต้องการเนื้อแพะเพื่อการบริโภคสูง  ปัญหาสุขภาพในแพะนอกจากโรคติดต่อสำคัญต่าง ๆ เช่น โรค Brucellosis โรคข้อและสมองอักเสบ (CAE)"Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me