25601108 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ JICA เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดย  นาย ฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ  อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ,นายฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนไจก้า ประจำประเทศไทย, นายโอดะ เททสึโระ ประธานบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด พร้อมคณะเข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 8 พ.ย. 60)