25600424 1

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย” วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(21/4/60)

25600421 1
 
วันที่ 19 เมษายน  2560 ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ให้เกียรติบรรยายการนำนโยบายกระดาษ A4 ไปสู่การปฎิบัติ และเป็นประธานมอบมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ดีเด่น กิจกรรมต่าง ๆ  อ่านรายละเอียด

25600412 2

กรมปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 สำหรับองค์กรเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก 11 เม.ย. 60)

กรมปศุสัตว์จัดพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ ปี 2560

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

pic03

วันที่ 4 เม.ย. 60 คณะจากประเทศไทย นำโดย น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล น.สพ.มารุต เชียงเถียร ดร.อำพล วริทธิธรรม น.สพ.มาลิก อับดุลบุตร กรมปศุสัตว์ นายสุเมธี สินหยกแดง มกอช. และนายคทาวุธ เลาะหมุด CICOT โดยมีนายกฤดิวงศ์ สิทธิไชย ผู้ช่วย ผอ. สคต. และนางสาวสะลินน์ พุทธพิทักษ์ ผู้แทนสถานทูตฯเข้าพบ ผอ. Al-Herbawi กรมความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และได้มีโอกาสได้พบกับท่าน รมต.ว่าการ กระทรวงฯ ดร. Thani Ahmed Alzeyoudi ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพ ในช่วงเช้า และเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านอุปทูต วิภาวรรณ เบนนิแมน ณ สถานเอกอัครราชทูต เมืองอบูดาบี ซึ่งจากการหารือได้กำหนด focal point ในการประสานหารือด้านเทคนิค ระหว่าง 2 ประเทศ และแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้ง 2 ประเทศด้วย

อ่านเพิ่มเติม...