ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620617 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์​จีระ​ศักดิ์​ พิ​พัฒนพงศ์​โสภณ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ณ ด่านระหว่างประเทศนครพนมโดยมีรองงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กล่าวรายงาน ผู้ร่วมเป็นเกียรติ​ประกอบด้วย ปศุสัตว์​เขต 4 ปศุสัตว์​จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าด่านกักสัตว์ในพื้นที่เขต4 หัวหน้าส่วนและตัวแทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม รองแขวงการทางนครพนม ข้าราชการแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงคำม่วน สปป.ลาว และผู้ประกอบการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ บุคลากร​จาก บริษัทเบทาโกรฯ ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ​ขนส่งสินค้าปศุสัตว์ นครพนม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จาก บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม​ จำกัดวัตถุประสงค์​เพื่อ เป็นจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค อหิวาต์​แอฟริกา​ใน​สุกร​ (ASF)​ และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ เข้าสู่ประเทศไทย อ่านรายละเอียด

S 25255970

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำข้อมูลประเด็นด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอต่อคณะทำงานปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สตส. เจ้าหน้าที่ สพส. อยส. กสก. สตส. และ กพร. โดยมีประเด็นหารือแนวโน้มและทิศทางในระดับสากล มาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร/โรงงาน/ด่านสินค้าเกษตร/การสอบทาน ติดตาม และการเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

25620614 3

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 5 “92 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์มเครือข่าย สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2562 (BAHGI Open House 2019) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

S 25255939

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกและผู้ผลิตปลาป่นส่งออกไปยังจีน ซึ่งการตรวจรับรองในครั้งนี้ มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ที่จะเดินทางมาตรวจรับรองโรงงานฯ 4 ท่าน ตรวจประเมินโรงงานปลาป่น 8 โรงงาน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 7 โรงงาน (รวมทั้งสิ้น 15 โรงงาน) ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562

25620614 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562 เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานและปรับความเข้าใจกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน ให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศต่อไป พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...