ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620418 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบถังขยะในโครงการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมขอเชิญชวนชาวกรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ณ กรมปศุสัตว์ วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อ่านรายละเอียด

25620411 1

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้อาวุโส และประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนอาวุโส กล่าวอวยพรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

357784

วันนี้ (5 เม.ย. 62) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ และ คณะกรรมการฯ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.ก.พ.ก. , นายมงคล ศรีจันทร์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ , นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศอ.ดอยสะเก็ด และนายชวาล ช่างทอง หน.กลุ่มก่อสร้างฯ ได้ร่วมประชุมและตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย

  • ฐานราก เสา คาน รั้วโดยรอบโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด
  • โครงหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน และติดตั้งโครงหลังคา บ้านพักเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน ป้อมรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน เสาธง แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน คอกโชว์สัตว์และอาคารสถานพยาบาลสัตว์ แล้วเสร็จ

ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

S 29425671

10 เมษายน 2562 เวลา 9.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายสุรเดช สมิเปรม. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จำนวน 120 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

25620405 1

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม " การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 Livestock Expo 2019 ครั้งที่ 4 " ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดงานกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2562 อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...