25610619 1

วันนี้ (19 มิถุนายน 2561 : 10.30น.) นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองธิบดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน กรณีมีผู้เลี้ยงสุนัขจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อน รำคาญ จากเสียงดัง และ กลิ่นเหม็น ให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน ในการนี้กรมปศุสัตว์จะเจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย
โดยจะช่วยประสานดูแลเจรจา เรื่องกฎหมาย/พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ มีสุขอนามัยที่ดี และมีการอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข สะอาด และปลอดภัย ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25610618 4

(วันที่ 18 มิถุนายน 2561)นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายวีชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้อำนวยการ สำนัก/กองเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25610618 2

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยพีบีเอส ในกรณีกรมปศุสัตว์นัดผู้เกี่ยวข้องหารือแก้ไขปัญหาหมูมีชีวิตราคาตก ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด

25610618 3

วันที่18 มิถุนายน 2561 นายสัตว์แพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวชี้แจงกรณีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าที่กาฬสินธุ์เหตุจากไม่ฉีดวัคซีนป้องกันหลังถูกหมากัด ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

S 8131705314740

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงประเด็นข่าวที่มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 กรณีเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ โดยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล ระบุว่า กรมปศุสัตว์ไม่สามารถหาคำตอบได้กรณีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใญ่นำเข้าข้าวบาร์เลย์ 120,000 ตัน และแสดงกับศุลกากรว่าเป็นอาหาร(ฟู้ด) แต่แท้จริงเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวสาลีเพื่อทำอาหารสัตว์ นั้นว่า กรณีการนำเข้าข้าวบาร์เลย์สำหรับอาหารสัตว์(FEED BARLEY)ในปี 2561 มีการนำเข้าจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม รวม 125,380 ตัน ต้นทางจากประเทศออสเตรเลีย นำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านการตรวจสอบจากด่านกักกันสัตว์ชลบุรี และด่านตรวจพืชแหลมฉบัง ก่อนศุลกากรจะปล่อยสินค้าเข้าราชอาณาจักร โดยมีเอกสารหลักฐานการนำเข้าทั้ง 2 ครั้งระบุว่าใช้สำหรับอาหารสัตว์( FEED BARLEY) อย่างชัดเจน ทั้งเอกสารของกรมปศุสัตว์ และศุลกากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่นำเข้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวม 10 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษจากเชื้อราทุกตัวอย่าง นอกจานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ที่นำข้าวบาร์เลย์พบว่ามีการนำไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป ลิงค์วีดีโอแถลงข่าว


 ******************************************************
 ข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                            ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

เนื้อหาอื่นๆ...