25601117 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทีมโฆษกกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25601108 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ JICA เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดย  นาย ฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ  อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ,นายฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนไจก้า ประจำประเทศไทย, นายโอดะ เททสึโระ ประธานบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด พร้อมคณะเข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 8 พ.ย. 60)

25601104 2
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานนำจิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพเสบียงสัตว์ จำนวน  5,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ กรมปศุสัตว์  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 4 พ.ย. 60

 

25601106 3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 4 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  อ่านรายละเอียด

 25601104 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ คณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย จากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆในลักษณะเชิงรุก อาทิเช่น ด้านเสบียงอาหารสัตว์ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช