Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ควบคุมผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์, 05 กันยายน 2016
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2559 (World Rabies Day 2016)
อังคาร, 27 กันยายน 2016
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจโรงงานผลิตอาร์ทีเมีย เพื่อประกอบการส่งออกอาหารสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
อังคาร, 27 กันยายน 2016
วันที่ 26 กันยายน 2559 นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวอาสาฬิห์ณี วรรณเกษม นายสัตว์แพทย์ ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่งออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุม เรื่องการซักซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาฯ
อังคาร, 27 กันยายน 2016
นายธนบดี รอกสม ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์อุตสาหกรรม ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยพื้นที่เสี่ยง ณ ตลาดค้าสัตว์ชายแดนใต้
อังคาร, 27 กันยายน 2016
วันที่ 24 กันยายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการทำลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยง ณ ตลาดค้าสัตว์ชายแดนใต้ เพื่อตอบสนองตามนโยบายการป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสนง.ปศจ.ปัตตานี ตอบสนอง "สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อังคาร, 27 กันยายน 2016
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคั่ง มั่งคั่งและยังยืน "มีมติเห็นชอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ ณ วัดมะเดือ อ.โคกโพธิ์
อังคาร, 27 กันยายน 2016
วันที่ 24 กันยายน 2559 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc