Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหาร จัดประชุมเพื่อป้องกันเนื้อสัตว์แช่แข็งผิดกฏหมาย
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอออกใบอนุญาต(ฆจส.1) อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทีมงานชุดเฉพาะกิจเขต 6 " ออกปฏิบัติการ ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตลาดเรืองไทย
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 05.00 น.ทีมงานชุดเฉพาะกิจเขต 6... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและถวายผ้าป่า จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและถวายผ้าป่า โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 2 ประชุมการดำเนินงานจัดทำเขตปลอดโรคฯ
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ่อขอรับการรับรองจาก OIE ในวันจันทร์ที่ 25... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สิงห์บุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ณ วัดประโชติการาม
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูระณะวิหารหลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสิน โดยมี นายชโลธร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.อุทัยธานี ร่วมออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.หนองฉาง
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ร่วมออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดนนทบุรี อบรมผสมเทียมแพะ และการรีดนมแพะที่ถูกวิธี
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง อบรมการผสมเทียมแพะ ให้ความรู้การรีดนมที่ถูกวิธี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 2
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดนนทบุรี จัดนิทรรศการการผสมเทียมแพะในการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 กรมปศุสัตว์จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมแคนทารี่ โฮเท็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เชิญท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (น.สพ.อยุทธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การตรวจหาเชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะ-แกะ ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ รายใหม่ เพื่อคัดกรอกแพะ-แกะ ให้ปลอดจากโรคแท้งติดต่อ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดนนทบุรี
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องนนทรี)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดนนทบุรี ติดตามการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ (ขนาดเล็ก)
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
ในวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ติดตามการดำเนินการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ (ขนาดเล็ก) จากมูลสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.