Home
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ
พุธ, 10 กรกฏาคม 2013
นายเดชา  จิตรภิรมย์   ผอ.ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กระทรวงเกษตร จัดงานรดน้ำสงกรานต์ ประจำ ปี 2557
จันทร์, 21 เมษายน 2014
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
น.สพ.ธนิตย์ รอธ. เปิดงานสัมมนา"โครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อผู้ประกอบการปศุสัตว์"
พุธ, 09 เมษายน 2014
นายสัตวแพทย์ธนิต อเนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ "โครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อผู้ประกอบการปศุสัตว์"... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
น.สพ.ธนิตย์ รอธ. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์
พุธ, 09 เมษายน 2014
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ ครั้งที่ 1/2557
พุธ, 09 เมษายน 2014
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
น.สพ.อยุทธ์ รอธ. ประชุม คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2557
พุธ, 09 เมษายน 2014
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2557วันที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ. น.สพ.สรวิศฯ ร่วมพูดคุย ประเด็นการจับกุมยาเถื่อน ผ่านรายการ "ชั่วโมงทำกิน" Thai PBS
ศุกร์, 04 เมษายน 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องการจับกุม ยาและอาหารสัตว์เถื่อนผ่านทางรายการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
น.สพ.ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการตรวจประเมิน
ศุกร์, 04 เมษายน 2014
วันที่ 24 มีนาคม 2557 สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดระนองได้ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการตรวจประเมิน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมินด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 1
พุธ, 02 เมษายน 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

 

new72year

รูปภาพ
ด่านกักสัตว์สตูล ติดตามรถกระบะบรรทุกสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาต
พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
จันทร์, 21 เมษายน 2014
เมื่อวันที่  9  เมษายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด และเทศบาลตำบลอุ่มเม่า โดยนายดุสิต  พุทธเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจาะเลือดโคเพื่อตรวจเลือด อ.บุณฑริก
จันทร์, 21 เมษายน 2014
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ร่วมกับสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีเจาะเลือด จำนวน 45 ตัว  อ่านรายละเอียด    
รูปภาพ
ผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ.สิรินธร
จันทร์, 21 เมษายน 2014
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลราชธานีติดตามงานพัฒนาที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
จันทร์, 21 เมษายน 2014
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.57 น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ น.สพ.สุพจน์ รสจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ,เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ.วารินชำราบ
จันทร์, 21 เมษายน 2014
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกร่วมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ อ.ศรีเมืองใหม่
จันทร์, 21 เมษายน 2014
น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ Smart Farmer
จันทร์, 21 เมษายน 2014
สำนักงานปศุสัตว์อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น มีอำเภอที่เข้าร่วมโครงการอยู่ 3 อำเภอ คือ อ.เหล่าเสือโก้ก... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage


senate
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว