Home

25580918 1

25580805 1

25580422 3

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์เฉพาะกิจ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหวัดสงขลา ดำเนินการจับกุมควาญช้าง
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 23.00 น. นายสัตวแพทย์วีรชัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศข.9 ติดตามการทำลายเนื้อเถื่อนผิดกฎหมาย ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออก“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโล ร่วมออก“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายชูชาติ  กีฬาแปง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
วันที่ 24 พฤศจิกายน 58 นายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม"
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหารือการเตรียมการจัดงาน "มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว"
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมหารือการเตรียมการจัดงาน "มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว" (ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารแบบแปลนที่เสนอของบประมาณ 2560
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกในฐานะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1(ด้านปศุสัตว์)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเกษตรกร หลักสูตร สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป้าหมาย ดำเนินการโครงการสัมมนาเกษตรกร : หลักสูตร... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr