Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจห้องเย็น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ชุดเฉพาะกิจ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมคัดเลือกการประกวดผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แทนปศุสัตว์เขต 4 ร่วมคัดเลือกการประกวดผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2559 (World Rabies Day 2016) ณ  บริเวณสนามเอนกประสงค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าประชุมคณะกรรมการการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.เลิงนกทา
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.เลิงนกทา
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ร่วมประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc