Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอกงหรา ได้ร่วมงานโครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุจิตร เรืองเรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหาร บังคับใช้กฏฆมาย พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหารบังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการ (นมแพะและผลิตภัณฑ์จากนมแพะ) และกิจกรรมมอบนโยบาย
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
วันที่ 29 เมษายน 2559 นำโดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอนุชา ธีรพิทยานนท์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์สะอาดปลอดภัย
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายอรรณพ เสือกระจาง ปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมสินคาปศุสัตวสะอาดปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายอรรณพ เสือกระจาง ปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค เปนประธานในการประชุมประจําเดือนเมษายน 2559 โดยมี ปศุสัตวอําเภอ หัวหนากลุม/ฝาย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2559
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ครั้งที่ 4/2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยม
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกร และงานอื่นๆ ดังนี้     อ่านรายละเอียด    

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3