Home

 

25571216 1

รูปภาพ
ตลาดนัดเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ภาพรวมตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
รูปภาพ
ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายโคขุนศรีวิชัยอำเภอบ้านนาสาร
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายบรรเทิง ทิพย์มณเฑียร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สุราษฎร์ธานีจัดตั้งจุดควบคุมโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย อำเภอพุนพิน
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุราษฎร์ธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุนพิน ร่วมกับ ชุดเฉพาะกิจด่านกักสัตว์ที่ 8 (ด่านกักสัตว์ชุมพร,ระนอง,ภูเก็ต)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.ดอนสักนำเกษตรกรทัศนะศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายเดชา มากเกลี้ยง รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอนสัก พร้อมด้วย น.สฉวีวรรณ พรหมเขียว ปศุสัตว์ตำบลปากแพรก ได้นำเกษตรกรจำนวน 40 ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.พุนพิน ชี้แจงโรคปากและเท้าเปื่อย แก่ชาวบ้าน
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ปศุสัตว์อำเภอพุนพินประชุมชี้แจงโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่ชาวบ้าน บ้านแม่แขก ม.3 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิจิตรออกตรวจสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงกมลทิพย์ เสนาชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิจิตรจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรคในสุกร
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สัตวแพทย์หญิงกมลทิพย์ เสนาชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นาย พ. ประเสริฐ เศรษฐศุภพนา ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบฯ58
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3