Home

25580918 1

25580805 1

25580422 3

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์เฉพาะกิจ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ.หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัคว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะครบวงจรปี 2559
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายศิริยานนท์  ดอกผึ้ง นักวิชาสัตวบาลปฏิบัติการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ เยี่ยมเยียนเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงการเลี้ยงกระบือ
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยปศุสัตว์อำเภอสำโรงเยี่ยมเยือนเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ ประชุมการจัดงานพิธีมอบแม่กระบือโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3