Home

 

รูปภาพ
ปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย58
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย     อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
ตรวจรับรองและตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดสุโขทัย
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
วันที่ 28 มกราคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครสวรรค์ประชุมเสวนา โปรแกรม Livestock Product And Related Industries Business Matching
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเสวนา โปรแกรม Livestock Product And Related Industries Business Matching ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2558 โดยการนำผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
นครสวรรค์ร่วมตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายสามารถ รังผึ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แทนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สุโขทัยอบรมการเลี้ยงไก่ และเป็ด ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
วันที่ 26-28 มกราคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ และเป็ด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4   ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สุรินทร์ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3