Home
รูปภาพ
นครศรีฯ ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 นายสัตวแพทย์เมษยน ชีวะเสรีชล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนา GAHP นั้น สำคัญไฉน?
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่อง Good Animal Husbandry Practices (GAHP)นั้นสำคัญไฉน? ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ คสช. อย.ร่วมจับกุมโรงงานผลิตยาสัตว์เถื่อน
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สนธิกำลังตำรวจ ทหาร นำทีมชุดเฉพาะกิจฯ  สารวัตรกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557โดย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2557
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สพส.
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สพส. เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดอบรม เรื่อง “ การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 ”
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 72 ปี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2557
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1... อ่านเพิ่มเติม...

 

new72year

รูปภาพ
ตรวจจับผู้ประกอบการฆ่าชำแหละสุกรเถื่อนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง
ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง และนายจรัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มาตรการสั่งกักสุกรของกลางและการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จ.สุโขทัย
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและการจัดตั้งศูนย์แปรรูปและรับรองคุณภาพฯ รุ่นที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (วันที่ 2)
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. อำเภอคีรีมาศ โดยนายอำเภอคีรีมาศ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ,... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามเตี้ย
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามเตี้ย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแก่บูรพมหากษัตริย์ไทย
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00  น. นายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง GAP
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง GAP  นำโดย คุณวีระพงษ์ อุดรไสว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.นากลาง-อ.นาวัง
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วย หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และหน.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant