Home
25580828 122

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

สรุปข้อสั่งการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25580422 3

25580805 1 

25580813 1

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด
พุธ, 02 กันยายน 2015
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยรัตน์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2558
พุธ, 02 กันยายน 2015
ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ส่วนส่งเสริมฯ เขต 9 ร่วมงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2558
พุธ, 02 กันยายน 2015
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนางนิภา อินทพัฒน์ นายอภิสร จันทร์ชู และนางถนอม ทวนดำ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
พุธ, 02 กันยายน 2015
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กำหนดประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 โดยมีนายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ประธานการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อแนะนำการควบคุมป้องกันโรคสัตว์
พุธ, 02 กันยายน 2015
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อแนะนำการควบคุมป้องกันโรคสัตว์บ้านฝาฝนัง ม.1 ต.เมืองพะไล , บ้านโนนสำราญ ม.5 ต.โนนจาน ,บ้านโนนแดง ม.3 ต.โนนจาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอจักราช ออกรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พุธ, 02 กันยายน 2015
สนง.ปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา ออกรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยากำจัดพยาธิ ให้กับสุนัขและแมว ณ วัดบ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต. th ntr