25610620 2

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นำโดยนายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัดอุทัยธานี ตรวจติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อ่านรายละเอียด

25610620 6

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจ้งโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ที่ ร.ร ที วินเทจ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 75 คน เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ เจ้าหน้าที่จาก ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 อ่านรายละเอียด

25610620 4

วันที่18 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอบางคล้า ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน บริษัทบางคล้าพัฒนา จำกัด ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียด

25610620 5

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ณ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด

25610620 3

วันนี้ 15 มิย 61 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก อ่านรายละเอียด