25600424 6
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ควบคุม ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำหรับผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับยาที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  อ่านรายละเอียด

25600424 5
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามการฆ่าสัตว์ สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล บริษัทอรุณรัตน์ 2014 อำเภอควนเนียง, บริษัทลูกปลาฟาร์ม อำเภอหาดใหญ่ และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  อ่านรายละเอียด

25600424 3
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข-แมว โครงการทำหมันสุนัข-แมว ณ วัดศรีษะคีรี และวัดอัมพวัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  อ่านรายละเอียด

25600424 4
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมหารือนายวรกร อินทรแพทย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันถ่วงทีเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  อ่านรายละเอียด

25600424 2
 
เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจ ติดตามสินค้าเกษตร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ณ ตลาดทรัพย์สิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกช่วงเทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ปริมาณการบริโภคค่อนข้างสูง  อ่านรายละเอียด