25631203 1


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญตามกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด

25631202 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมประชุมนิเทศงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาฯ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด

25631130 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มปมาพร ชุนประวัติ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 3 ตัว ช่วยคลอด 1 ตัว เข้าเยี่ยมฟาร์มฟองแก้ว นันนวน อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร เพิ่มมื้ออาหารในโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมมาก และเฝ้าระวังโคป่วยเลือดจาง และเข้าเยี่ยมฟาร์มวิเชียร แสนสุข และฟาร์มธิตินันท์ แสนสุข ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนม อ่านรายละเอียด

25631202 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมตรวจติดตามนิเทศงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์เล็กสัตว์ปีกตำบลกกตูม ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และตรวจติดตามงานโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นกลุ่มเกษตรกรอำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด

25631130 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มประเสริฐ มะปราง
🐄 ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
เพื่อปรับปรุงประวัติ แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาโปรตีนต่ำ ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคไม่กลับสัดหลังคลอด พร้อมฉีดวิตามินบำรุง ตรวจเช็คแรงดันและจังหวะหัวใจของเครื่องรีดนม อ่านรายละเอียด