25610222 3

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ อ.พรเจริญ และอำเภอใกล้เคียง ตาม"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยมีประชาชนมารับบริการทั่วไป รวม 47 ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 7 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 36 ตัว ในการนี้ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25610221 2

เมื่อวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนส่งเสริมฯ เขต9 ลงพื้นที่กิจกรรมปศุสัตว์!!!...ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยังคงมีกิจกรรมดีๆ ของเยาวชนจากโรงเรียนตชด. ซึ่งพร้อมส่งเข้าประกวด "โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ดีเด่น" ติดตาม!!! จ.นราธิวาส สตูล สงขลา และยะลา กันต่อไปนะครับ อ่านรายละเอียด

25610220 4

นครศรีฯ อบรมเพื่อสร้างและพัฒาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด

25610221 1

เมื่อวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกอบการยิ้มรับ!!!! พร้อมขับเคลื่อนฟาร์ม... ขอรับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นไปตามหลักด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสุขอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ถือเป็นหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการอย่างหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ต้องขับเคลื่อนดูแล ตรวจสอบ จัดการฟาร์มในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล ให้ได้รับมาตรฐานฟาร์มต่อไป อ่านรายละเอียด

25610220 3

แปลงใหญ่ อ.สิชล นครศรีธรรมราช อบรมการบริหารด้วยวิธีการสหกรณ์ อ่านรายละเอียด