25610420 1

นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และนายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้แทนกรมฯ รับมอบเงินจำนวน  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ จากคุณกัญจนา ศิลปอาชา ผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน วันศุกร์ที่  20 เมษายน  2561 ณ  ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25610420 2

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมสำนักงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้จัดพิธีรดน้ำขอพรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 อ่านรายละเอียด

25610420 1

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มจิ้งหรีด” ณ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อ่านรายละเอียด

25610420 2

วันที่ 19 เมษายน 2561 นำโดย นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด

25610420 1

วันที่ 19 เมษายน 2561 นำโดย นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ณ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด