25600327 4
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อม ปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมศพก.อำเภอหว้านใหญ่ นายจิตตา อนันต์ ได้แนะนำการเลี้ยงสุกร  อ่านรายละเอียด

25600327 3
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำชะอีและสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอดงหลวง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและให้แนวทางการดำเนินงาน  อ่านรายละเอียด

25600327 1
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานโยธาธิการและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ อ่านรายละเอียด

25600327 2
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ โครงการชลประทานมุกดาหารและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและงานจ้างเหมาอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  อ่านรายละเอียด

25600324 8

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์แสดงความยินดีฯ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 38 ปี และ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลสมทบทุน มูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง โดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์