25601124 2

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ประชุมเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ที่ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ โดยมี ตลาดนัดค้าโค แพะ สัตว์ปีก พืชอาหารสัตว์ แสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆ ของหน่วยราชการและกลุ่มเกษตรกร อาทิเช่นปศจ.ปัตตานี กษ.จ ปัตตานี ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ฯ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยผสมเทียม ด่านกักสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์เลี้ยงสัตว์ ในพิ้นที่ชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุม และได้มอบถุงยังชีพกรมปศุสัตว์ให้ปศุสัตว์อำเภอเตรียมมอบให้เกษตรกรประสบอุทกภัยต่อไปในพื้นที่ปัตตานี อ่านรายละเอียด

25601124 1

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศอ.บต.ยืนยัน!!! ปศุสัตว์...เดินหน้าคุมเข้ม!!! การนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตรวจสอบและยืนยันไม่มีเนื้อนำเข้าผิดกฏหมาย ซึ่งทางปศุสัตว์เขต 9 โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ หัวหน้า "ชุดเฉพาะกิจอินทรีย์" ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน 3 จุดด่านผ่านแดนไทย-มาเลย์ พร้อมบูรณาการมาตรการแก้ปัญหาการนำเข้าเนื้อวัวระยะยาว อ่านรายละเอียด

25601123 1

H.E. Mr. Paul Menkveld อุปฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่อนุญาตให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่งออกเนื้อโค ลูกไก่ และไข่ฟัก มายังประเทศไทย โดย นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมคณะฯ ร่วมแถลงข่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25601124 1

เมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.จังหวัดปัตตานี โดย นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี,นายสุวิชช์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปะนาเระ พันเอกสมคิด คงแข็ง ผู้บังคับการทหารพราน 42 พร้อมหัวหน้าส่วนจังหวัดต่างๆ ร่วมพิธีเปิดโรงงานแปรรูปหญ้าเนเปียร์(ปากช่อง๑) พร้อมมอบอุปกรณ์การแปรรูป ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แลการปลูกหญ้าเนเปียร์ ของกลุ่มจังหวัด(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตพืชอาหารสัตว์ใน จชต.ที่ หมู่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี อ่านรายละเอียด

25601123 1

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายศิริพงษ์ พลศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย ปศุสัตว์ อำเภอสิชล และนายชาญณรงค์ วงศ์สว่าง ปศุสัตว์อำเภอ ขนอม จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอสิชล อำเภอขนอม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน โดยชี้แจงการดำเนินการขออนุญาตโรงฆ่าสัตว์ ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด