25620419 1

วันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยมี ผศ.ศรัญญา วอขวา ผศ.อนันต์ เพชรล้ำ พร้อมคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการแปรรูป อาหาร เช่น เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกอีสาน แหนมหมู ไข่เค็ม ฯลฯ โดยมีเกษตรกรจากอำเภอโซ่พิสัย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย อ่านรายละเอียด

25620419 1

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 สรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและทีมงานปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านปศุสัตว์เขต 9 เพื่อขวัญและกำลังใจร่วมกันขับเคลื่อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด

25620418 4

วันที่​ 17 เมษายน​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค​ Streptococcus​ suis​ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์​ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง​ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์​ โดยมีมติดำเนินการร่วมกัน​  อ่านรายละเอียด

25620418 2

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมบุคลากรสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25620418 3

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขและติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) หรือเชื้อโรคไข้หูดับ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พันเอก ราม รังสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ,โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ,จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ค่ายพิชัยดาบหัก) และมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด