25620410 1

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมงานในโอกาสที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในวันนี้มีผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ประมาณ 600 คน อ่านรายละเอียด

25620409 2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ คำดี ทึ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมประชุมติดตามระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ผู้แทน ปศจ.ลำพูน ลำปาง พะเยา กสส. สทป. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และผู้ประกอบการแปรรูปนมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมประมาณ 40 คน ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

25620404 1

วันพฤหัสบดีที่ 4/4/2562 เวลา 10.00-11.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัช ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ที่นำคณะเกษตรกรรายย่อยจากภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ เข้าพบและขอบคุณที่ช่วยผลักดันมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ได้ผล ทำให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 บาท แม้จะยังไม่ได้สูงจนมีกำไร แต่ช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้และมีกำลังใจในการทำอาชีพนี้ต่อไป ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ ถ.ราชดำเนินนอก กทม. อ่านรายละเอียด

 pic01     

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นำคณะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยจากภาคใต้และจังหวัดอื่น ๆ เข้าพบ เพื่อขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ได้สำเร็จ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ผลจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท ทำให้ภาวะปริมาณไข่ไก่ที่ล้นตลาดเริ่มกลับสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นำเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ให้ความร่วมมือในการลดจำนวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง พร้อมผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปจำหน่ายต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ “PS Support” ของกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาไข่ไก่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพื่อให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่น่าพึงพอใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

     “การแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ วันนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทำให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอดอาชีพต่อไป หลังจากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากเดิมที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว และในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน ราคาไข่น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น” นายกฤษฎา กล่าว

     ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ปรับตัวขึ้น เป็นผลมาจากมาตรการระยะสั้นครั้งล่าสุดที่กรมปศุสัตว์ประสานกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ให้รวบรวมไข่ไก่สดส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศแล้ว 138 ล้านฟอง ควบคู่กับการลดจำนวนแม่ไก่ไข่ ยืนกรง 4,000,000 ตัว พร้อมดำเนินกิจกรรมลดพ่อแม่พันธุ์ PS ให้เหลือ 460,000 ตัว รวมถึงลดปู่ย่าพันธุ์ GP ให้เหลือ 3,800 ตัว ส่วนมาตรการระยะยาว นอกจากการปรับลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้มีจำนวนที่เหมาะสมตามหลักการ “ตลาดนำการผลิต” แล้ว ยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2566) เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์เดิม และเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการบริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการบริหารจัดการปริมาณการเลี้ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการจับคู่ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยกับผู้ซื้อโดยตรง และการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหา.

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

25620403 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วาระเพื่อพิจารณาการประชุม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...