25601019 1

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบ เครื่องอุปโภค-บริโภคบริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยจะนำไปใช้ในการรับรองและบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยนาย สัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายศุภชัย อังศุภากร ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านการจัดการ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบวัตถุดิบเนื้อไก่จำนวน 3000 กิโลกรัม และ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เป็นผู้แทน สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไก่ไข่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ ลำพูน จำกัด มอบวัตถุดิบไข่ไก่จำนวน 60,000 ฟอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการจัดจุดรับรองและบริการประชาชนด้านอาหาร น้ำดื่ม ที่นั่งพัก ห้องสุขา หน่วยแพทย์ พยาบาล และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณสถานที่จัดพิธีทั้ง 2 จุดดังกล่าว อ่านรายละเอียด

25601003 2

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25600929 1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด  กษ. เป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39  เพื่อประชุมเตรียมการเพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 -29 ก.ย.นี้ โดยกรมปศุสัตว์มีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยเข้าประชุม ณ โรงแรมเลอ  อ่านรายละเอียด

25600929 3

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25600827 1

22-24 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายการสรุป โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียด