25600216 2

มาฟัง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 คลิกฟังบทสัมภาษณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"

25600216 1 A4 2560

25600207 3

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600123 1

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน กรมปศุสัตว์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ รวมทั้งการไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือ จำนวน 989 ตัว ให้แก่เกษตรกรใน โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 

25600207 2

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       อ่านรายละเอียด
  
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600120 4

พล.ท.พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานรับมอบไข่ไก่ให้จำนวน 500,000 ฟอง จากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ไปร่วมในพิธีเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์