1 2

15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ และคูคลอง

S 35733511

13 ธันวาคม 2561 07.30น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กผง. ผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม

78443

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และต่อมาได้ลงพื้นที่ดูถนนคอนกรีตที่ใช้ยางพาราผสม (ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา) ณ หาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

336103

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย อ่านรายละเอียด

93872

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอวยชัย ชัยยุธโธ ผอ.กองแผนงาน นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และน.สพ.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และคณะข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ