25600419 1
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้งการปรับเปลี่ยนการเกษตร โดยใช้ Agi-Map ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  อ่านรายละเอียด
 
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรสุ่มตรวจสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจร้านค้าสินค้าเกษตร อาทิ ร้านค้าผัก ร้านค้าประมง และร้านค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

25600331 3

วันที่ 25 มีนาคม 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ที่ที่ทำการสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินระบำ จำกัด

อ่านรายละเอียด

25600405 1
พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมประเภทพันธุ์แพะเพศผู้และเพศเมีย และรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์

25600330 1
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 60 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค และมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ
 
อ่านรายละเอียด
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์