25600626 2

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมี น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้  อ่านรายละเอียด

25600619 3

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร  อ่านรายละเอียด

25600419 1
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้งการปรับเปลี่ยนการเกษตร โดยใช้ Agi-Map ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  อ่านรายละเอียด
 
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25600619 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ที่ลงพื้นที่มาเพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร  อ่านรายละเอียด

กระทรวงเกษตรสุ่มตรวจสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจร้านค้าสินค้าเกษตร อาทิ ร้านค้าผัก ร้านค้าประมง และร้านค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...