25600815 1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร รวม 851 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต  อ่านรายละเอียด

25600801 1
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย (Thailand Goat Sheep Farmers Network) กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  อ่านรายละเอียด

25600719 1

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ร่วมแถลงข่าวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 26 องค์กรที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 18 ก.ค. 60)

25600724 1

นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ประธานกรรมการ นายธนบดี รอดสม กรรมการ นายวรฉัตร วิรัชลาภ กรรมการ นายธนโชค พงษ์ชวลิต กรรมการ และนายวีรชาติ เขื่อนรัตนฝื เลขานุการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 256o ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์

 

pic02

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว เชิญชวนประชาชนดื่มนมช่วงเข้าพรรษา ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจับมือห้างค้าปลีกลดราคาผลิตภัณฑ์นม พร้อมตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และปราณบุรี เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...