รัฐ-เกษตรกร-เอกชน ร่วมพัฒนาการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง บางวันอากาศร้อนจัด ลมกรรโชกแรง และเกิดพายุฤดูร้อนฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันนี้คุณกินไข่หรือยังครับ ไข่กินได้ทุกวัน กินได้ทุกวัย ร่างกายแข็งแรง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เกษตรกรสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐบาล

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์