25620601 1

วันนี้(วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562) เวลา 9.30 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิด "งานวันดื่มนมโลกประจำปี 2562 " ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ (Livestock Expo 2019 ) "เปิดบ้านปศุสัตว์คัดสรรสิ่งดี 77 ปี  เพื่อคนไทย" โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ  ณ  กรมปศุสัตว์  พญาไท  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

2562 05 28 001

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ปี 2562 (World Milk Day 2019)" พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" และเป็นการเชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม โดยค่าเฉลี่ยเฉพาะการบริโภคนมของคนไทย เพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2563 โดยในปีนี้ น้องเบนซ์-ธนพล สันติวัฒนธรรม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ นายสัตวแพทย์หนุ่มจากรั้วนนทรี ได้ร่วมแสดงให้เห็นประโยชน์ของการดื่มนมที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยร่วมเล่นเทเบิลเทนนิสกับท่านนายกรัฐมนตรี และน้องณัชชา-ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ พร้อมนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมดื่มนมกับท่านนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) สนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ จากนมมีประโยชน์ต่อร่างกาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง-ประเทศไทย (อสค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) และ FAO ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมีพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2019) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620508 2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมขบวนอิสริยยศฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ และพระโคเพิ่ม พระโคพูล เข้าร่วมขบวนในการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. อ่านรายละเอียด

S 19824757

9 พฤษภาคม 2562เวลา 08.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโค 2 คู่ เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด เขามีสีขาว เป็นลำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนพระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561

เมื่อเวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนา ประจำปี 2562 โดยก่อนพิธีพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า 5 คืบ โหรหลวงทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายด้วยของกิน 7 สิ่ง พระโคกิน ข้าว น้ำ และ หญ้า ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้มีใจมั่นในการเพาะปลูก และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้นับเป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตรเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ ต่อไป

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25620507 1

3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประขุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนคณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง อ่านรายละเอียด