25630125 1

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ และปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

621035

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

S 49659930

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี และศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผชช.กิตติ กุบแก้ว ผอ วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม นายกิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ปศจ.สงขลา นายธนพัฒน์ พันธ์สนิท ปศจ.นครศรีธรรมราช ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ กผส.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ณ หมู่ที่1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

รมช.ประภัตร กล่าวว่า ปัจจุบันราคายางในประเทศและในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ตลอดจนราคาปาล์ม และการเกิดโรคในพืชทำให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน มีรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้น ซึ่งในพื้นที่ จ.สงขลา มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร ลดพื้นที่ปลูกยาง อีกทั้งราคาสินค้าปศุสัตว์ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีตลาดรองรับชัดเจน โดยโคเนื้อและแพะสามารถส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียมากที่สุด ปีละประมาณ 1 แสนกว่าตัว ดังนั้น เรื่องตลาดจึงไม่น่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่เกษตรกรขาดคือแหล่งเงินทุน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มโอกาสทางอาชีพได้

ด้านนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ยินดีให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งเครือข่ายสถาบัน เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะเนื้อ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อผลิตโคและแพะต้นน้ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขุนจำหน่าย รวมทั้งผลิตแม่โคและฐาน โดยมี ธกส. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน และมีเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ จะเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามการดำเนินงาน ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่มีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมโครงการฯ ด้วย จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นการสอนวิธีทำธุรกิจ พร้อมกับการเรียนรู้อาชีพด้านปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630121 2

21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้ชี้แจงคณะรัฐมนตรีในการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ด้านปศุสัตว์ โดยมี นายชาตรี จันทโรจนวงศ์ ปศจ.นราธิวาส นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศจ.ยะลา นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศจ.ปัตตานี เป็นผู้รวบรวมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่1/2563 อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630117 1

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 รวมทั้งข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นงานที่กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม