7863

บรรยากาศกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์แพะ ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่สอง (18 มกราคม 2553) ณ ไร่เขาบังทอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์