ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620909 2

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และมอบเงินสนับสนุนการดำรงชีพ เกษตรกร จำนวน 54 ราย โค 87 ตัว และกระบือ 6 ตัว. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

S 32743427

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก และโรงงานผลิตรังนกและผลิตภัณฑ์ โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ สพส สคบ กสก และ กรป. เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25620906 1


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานบรรจุถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด พร้อมรอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สุรเดช สมิเปรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พิจิตร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ฯลฯ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

25620906 2

วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแผนการดำเนิน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ผอ.กกจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620906 2

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้ นายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” อ่านรายละเอียด