ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

pic01

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองโรงงาน จากคณะเจ้าหน้าที่ GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ผู้แทนโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จำนวน 22 แห่ง และผู้แทนจากโรงแปรรูปรังนกและผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

25620904 1
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 และปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

 

25620830 2

28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ร่วมเป็นประธานเปิดการประกวดแพะประเภทต่างๆ การสัมมนา”แพะไทยคุณภาพ เกษตรกรเข็มแข็ง สู่ตลาดนานาชาติ” พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราขทานจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ และมอบโล่ห์รางวัลแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นประจำเขตทั้ง 9 เขต ภายใน งานแพะแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16

25620904 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกรมประมง มกอช. และ กรป. เข้าร่วมการประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 31 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือร่วมกับ Dr.Monique Eloit ผู้บริหารสูงสุดของ OIE และ OIE Delegate จากภูมิภาคในประเด็นดังต่อไปนี้

25620830 1

27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เหล่ากาชาดจังหวัด ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

เนื้อหาอื่นๆ...