ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 33194006

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมการตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก และโรงงานผลิตรังนกและผลิตภัณฑ์ และร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจของคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25620912 8

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ เป็น ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า​ในสายอาชีพ(Career Path) กรมปศุสัตว์​ครั้งที่​ 1/2562​ โดยมีนายสรุเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นาย​สัตวแพทย์​เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่​ และผู้อำนวยการ/กองสำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620912 4

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบถุงยังชีพ สำหรับสัตว์ จำนวน 100 ชุด หญ้าเสบียงสัตว์ จำนวน 2,400 กิโลกรัม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อ่านรายละเอียด

25620912 5

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

25620910 1

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดยโสธรพร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

เนื้อหาอื่นๆ...