25610117 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 10-12 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียด