S 8630823087114
26 กันยายน 2561 เวลา 15.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ในพระตำหนักฯ โดยมีนายวิชัย ชัยมงคล ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ให้การต้อนรับ ในพระตำหนักฯมีสัตว์ดังนี้แพะ 40 ตัว เป็นพันธุ์ชาแนน 33 ตัว บอร์ 7 ตัวไก่พื้นเมืองและไก่เบตง 15 ตัวและไก่ไข่ 49 ตัว ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบเวชภัณฑ์ปศุสัตว์และยารักษาโรคให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการรักษาสัตว์เพื่อให้สัตว์ในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์มีสุขภาพที่ดีต่อไป ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

S_8630823087114.jpg S_8630823117444.jpg S_8630823143593.jpg

S_8630823178197.jpg S_8630823210020.jpg S_8630823232243.jpg

S_8630823254285.jpg S_8630823260842.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์