S 17039371

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการผลิตและการตลาดไก่ไข่ ปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. ผชช.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้แทน กสส. สพส. สคบ. กสก. และผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ 16 บริษัท เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการนำเข้าและการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2562 โดยปรับลดลง 10% จากแผนปี 2561 รวมถึงรับทราบข้อมูลสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน ปริมาณนำเข้าไก่ไข่พันธุ์เข้าเลี้ยงในฟาร์ม ปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ ต้นทุนการผลิตไขไก่ การตลาดและราคาภายในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ

 

S__17039371.jpg S__17039372.jpg S__17039373.jpg

S__17039374.jpg S__17039375.jpg S__17039376.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์