S 10444871
นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.สพส. ปศข.1 ปศจ.สระบุรี ปศจ.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ สพส. สคบ. เข้าติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงงานจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ในจังหวัดสระบุรี

S__10444871.jpg S__10444872.jpg S__10444873.jpg

S__10444874.jpg S__10444875.jpg S__10444876.jpg

S__10444877.jpg S__10444878.jpg

ที่มาของ ข้อมูล : คณะทำงานกรมปศุสัตว์