25630323 6

วันที่ 20 มีนาคม 2563 หน่วย HHU หล่มสักเข้าฟาร์มกุณฑีรา กล่ำอินทร์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนลูกโค 3 ตัว และล้วงตรวจท้องโคสาว 3 ตัว ตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม และให้คำแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ  อ่านรายละเอียด