25620111 1

วันนี้ 11 มค.62 เวลา 09.30 น. นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบอาหารสัตว์ จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก(world animal protection) ชนิดอาหารหมัก(pineapple silage) จำนวน 30 ตัน ส่งไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 11 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ลานตลาดลีวัฒนา.อ่านรายละเอียด

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช