761607

ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นำโดยน.ส.นงนุช จงเรืองศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรจากจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 ราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยได้มาตรฐาน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการให้ความรู้ในภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ,นม,ไข่ ดังนี้ เต้าฮวยนมสดฟรุตสลัด,นมพาสเจอร์ไรซ์ (นมน้ำผึ้ง,นมชมพู),หมูเสียบไม้ (หมูนุ่มนม,หมูหมักหม่าล่า),หมูแดดเดียว(หมูหมักงา,หมูหมักเมล็ดผักชี),ไส้อั่วหมู ,ไส้กรอกเนื้อสมุนไพร,ไข่เค็มหิมะ,ไก่เส้น,แซนวิชไก่พื้้นเมือง และคุกกี้ไข่ไก่พื้นเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดีและ โดยมี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดและปิด พร้อมกับมอบใบประกาศ ฯ ของการฝึกอบรมในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์