2562 03 11 001

วันที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. ในประเด็น ที่เกิดข่าวลวง "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)" ว่าไม่สามารถติดต่อสู่คนได้"

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า จากประเด็นข่าวลวงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สามารถติดต่อสู่คนได้นั้น ไม่เป็นความจริง ด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรติดต่อได้เฉพาะสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยง แต่สัตว์เลี้ยงมีโอกาสเป็นพาหะของเชื้อโรคได้ และปัจจุบันกรมปศุสัตว์ตรวจเข้มตามด่านชายแดนต่างๆ ในการนำสุกร ซากสุกร ผลิตภัณฑ์จากสุกร ที่นำเข้านำผ่านประเทศไทย เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้าประเทศไทย

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ประกาศ 10 ข้อห้าม ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) คือ ห้ามนำเศษอาหารในครัวเรือนเลี้ยงสุกร ห้ามนำเนื้อหมูจากแหล่งอื่นเข้าไปกินในฟาร์ม ห้ามนำสัตว์พาหะเข้าเขตฟาร์ม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมฟาร์ม ห้ามนำอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวเข้าฟาร์ม ห้ามรถขนส่งภายนอกเข้าฟาร์ม ห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์ม ห้ามรับหมูทดแทนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าฟาร์ม ห้ามนำน้ำจากภายนอกเข้าไปใช้ในฟาร์ม และห้ามขายหรือนำหมูป่วย/ตายออกนอกฟาร์ม สุดท้ายได้ย้ำเตือนประชาชนหยุดเผยแพร่ข่าวลวงที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมได้ ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย กรมปศุสัตว์

25620311 1


รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง