25620508 1

วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยจังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดงานพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานที่จัดงานแต่ละอำเภอ อ่านรายละเอียด