25600124 1

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช      อ่านายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช