27 02 60 02

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือชีววัตถุชนิด Autogenous vaccine สำหรับสัตว์  โดยมี มหาวิทยาลัย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก  ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมรับฟัง ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม