25610816 2

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการบรรยายจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Road Map) กรมปศุสัตว์สู่การเป็นต้นแบบการเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด