S 8633016577796

27 กันยายน 2561 เวลา9.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ให้แก่ นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 

นอกจากนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) เพื่อเทิดพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์นราธิวาสต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์