S 28590084

21 ตุลาคม 2561 18.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุข มีนายวรศักดิ์ นะไชย ผู้แทนปศุสัตว์เขต 5 นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายประภาส มหินชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ร่วมคณะ โดยนายนพพร มหากันธา ปศจ.เชียงราย นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย นายนิคม ดอกสลิด ปศอ.เชียงแสน นายเจษฎา หอยตะคุ ประธานกลุ่มฯ เกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์