2561 11 12 002

11 พฤศจิกายน 2561 เวลา17.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม APHCA meeting โดยมีผู้แทนของ OIE delegates และเจ้าหน้าที่ FAO เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการการประชุมเกี่ยวกับแผนงบประมาณของAPHCAที่จะใช้ในปี2019 ณ ห้องประชุม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  (ภาพข่าววิระวัฒน์ วาชุม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)