2561 11 08 003

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหลวงมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 และพระราชญาณโสภณ (จรัล เขมจารี ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดหลวงมังคลาราม เป็นประธานสงฆ์ อ่านรายละเอียด | vdo พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2561

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 9 พ.ย. 61)