25620315 1

วันที่ 14 มี.ค. 62 นายสัตวแพทย์จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Disease Prevention Management for Export ภายใต้งาน VIV ASIA 2019 โดยมี นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และวิทยากรหน่วยงานภายนอก ร่วมการประชุม สัมมนา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การจัดงานสัมนาเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี - อุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นหลักคือ สุกร กรมปศุสัตว์จึงเล็งเห็นว่า การจัดสัมนาควรเป็นเชิงนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุม และวินิฉัยโรค ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมต่อการควบคุมโรคได้ทันท่วงที และเป็นการตั้งรับโรค African swine fever และโรคอื่นๆในสุกรด้วย อ่านรายละเอียด