25620605 1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 62 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายชูฤทธ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอผลงาน "วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end " ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ได้พาคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ เยี่ยมชมฟาร์มแพะ ขั้นตอนการรีดนมแพะ สาธิตการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(แปรรูปน้ำนมแพะเป็นสบู่) และ แพร่ภาพสด(Live) การผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรส์จากศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ อ่านรายละเอียด