25620920 2

วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมงานและในช่วงเวลาค่ำได้จัดงานเพื่อให้ร่วมแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม